JBU kindercoach

Jij bent uniek

Hoe gaat het traject?  

We beginnen met een kennismakingsgesprek, hierin leer ik wat het doel van de ouders/ opvoeder(s) en eventueel uw kind is en of ik de juiste persoon ben om te helpen, zo niet kan ik u een advies geven over wie wel kan helpen bijvoorbeeld een kindertherapeut. Dit gesprek gebeurt met u en eventueel ook uw kind erbij.  

Na het kennismaking gesprek beginnen de coaching sessies de duur per sessie is ongeveer 45 minuten en het aantal sessies hangt af van het doel, dit zal gemiddeld liggen tussen de 5 tot 8 sessies.  

Als dan het afgesproken doel eenmaal bereikt is dan komt er nog een afrondingsgesprek dit is een evaluatie gesprek over hoe het met uw kind gaat en eventuele tips voor de toekomst.  

Tijdens onze sessies observeer ik uw kind en kijk dan naar de lichaamstaal en houding. Ik heb ook methodes die ik kan gebruiken om uw kind te helpen zoeken naar een oplossing. Een paar voorbeelden hiervan zijn:  

schrijven (dagboek, brieven e.d.)  

rollenspel ( poppenkast, verkleden)  

muziek (dit kunnen liedjes zijn, maar ook zelf muziek maken of lekker zingen)  

maar ook tekenen, kleien, knutselen en spelletjes doen. Daarnaast vind ik lichaamsbeweging ook erg belangrijk, dus niet te lang stil zitten. "Een kindercoach zoekt een werkwijze/methode die bij het kind past. Bij ons staat het kind centraal"